U bent nu hier:

De behandeling van angststoornissen bij volwassenen

Voor alle angststoornissen geldt dat ze gepaard kunnen gaan met aanzienlijk lijden, dat ze kunnen leiden tot vermijdingsgedrag, en dat ze sociale of beroepsmatige problemen kunnen veroorzaken. Van een groot aantal psychofarmaca is de werkzaamheid onderzocht bij angststoornissen en daarvan wordt in dit artikel een overzicht gegeven (Gebu 2014; 48: 110-116).

Lees verder


CME-toets
Bij de hoofdartikelen horen geaccrediteerde toetsvragen
(i.s.m. NTvG CME).Enquête, evaluatieonderzoek en visie op onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin

In het mei- en juninummer 2014 van het Geneesmiddelenbulletin is bericht over het evaluatieonderzoek dat door het onafhankelijke onderzoeksbureau Significant in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd naar het Geneesmiddelenbulletin en Medicijnbalans (hierna MB). In dit artikel wil het Geneesmiddelenbulletin laten zien dat er genoeg argumenten zijn die het bestaansrecht van het bulletin rechtvaardigen, maar dat de door het ministerie van VWS voorgestelde samenwerking ook belangrijke mogelijkheden biedt.

Lees verder


Geneesmiddelenbulletin en de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In 2012 is door een aantal organisaties* (KNAW, KNMG, GR, CBO, NHG en OMS) die betrokken zijn bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviezen en behandelrichtlijnen, een code opgesteld over hoe deze organisaties dienen om te gaan met mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Hier wordt aandacht besteed aan deze Code en zal de positie van het Geneesmiddelenbulletin inzake belangenverstrengelingen duidelijk worden gemaakt.

Lees verder

 

 


Gebu op Twitter

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd