U bent nu hier:

MEDEDELING


Geachte lezer,    

In het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2014; 48: 107-109) is bericht over de enquête, het evaluatieonderzoek en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie op de farmacotherapeutische informatievoorziening. Nader overleg op het departement over deze documenten heeft geleid tot meer duidelijkheid, waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Het Geneesmiddelenbulletin verkeerde in de veronderstelling dat er opnieuw werd getornd aan de onafhankelijke positie van het Geneesmiddelenbulletin en aan de doelstelling met als gevolg dat de subsidie van het ministerie aan het bulletin ter discussie zou staan. Het ministerie van VWS hecht er aan op te merken dat deze zaken niet aan de orde zijn.
In een voor beide partijen verhelderend gesprek op het ministerie is vastgesteld dat het gaat om een samenwerking van alle betrokken organisaties. Enerzijds met als doel het ontsluiten van informatie voor de gebruiker van farmacotherapeutische informatievoorzieningen.
Anderzijds is deze samenwerking er op gericht om, indien dat in een voorkomend geval mogelijk is, met behoud van ieders doelstelling en identiteit, gelijktijdig aandacht te besteden aan eenzelfde onderwerp.

Lees verder


 

Gebu op Twitter

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd